Osuuskunta Taidokkaat on jäsentensä yhteisesti ja demokraattisesti hallitsema yritys, jossa jäsenet työskentelevät yrittäjämäisesti, mutta eivät ole yrittäjiä. Heidän työnantajanaan toimii osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja työllistämisen edistämiseksi markkinoida ja järjestää jäsenilleen työtilaisuuksia siten, että he ovat työsuhteessa osuuskuntaan ja tekevät työtä osuuskunnan lukuun.

Useimmista muista työosuuskunnista poiketen Osuuskunta Taidokkaat syntyi Osallisuutta osuuskunnista (ESR) -kehittämishankkeen tuloksena. Hankkeen tavoitteena oli perinteisen osuuskuntatoiminnan ohella parantaa myös osatyökykyisten ihmisten työllistymismahdollisuuksia siten, että heille voitaisiin työelämässä räätälöidä sopivat tehtävät ja työaika. Hankerahoitus takasi osuuskunnan jäsenille laaja-alaisen perehdytyksen osuuskuntatoimintaan.

 

Osuuskunta Taidokkaiden arvot

Osuuskunnassa yhteen hiileen puhaltamisen perustana on ehdoton rehellisyys, luotettavuus, sopimusten noudattaminen ja vaitiolovelvollisuus sekä asiakaspalvelussa että osuuskunnan sisällä.

Osuuskunnalla on vahva pyrkimys avoimuuteen, eettisyyteen ja asiallisuuteen kaikessa toiminnassaan, huumorintajua ja iloa unohtamatta.

Osuuskunnan sisäisessä toiminnassa tärkeää on, että jokaisen jäsenen persoona on yhtä arvokas ja hänen tekemällään työllä yhtäläinen merkitys. Kateus ja negatiivisuus eivät kuulu osuuskunnan toimintaan. Osuuskunnan jokaisella jäsenellä on oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti ja tulla kuulluksi. Hyvään yhteistyöhön kuuluu joustavuus ja kaikkien osuuskunnan jäsenten huomioiminen ja kannustaminen positiivisella tavalla.